سامانه اتوماسیون تغذیه واحد صفاییه اختر دانش
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید.
  نام کاربری
  کلمه عبور

لطفا کد تصویر را وارد نمایید


   براي جهاني زندگي کردن لازم وضروري است که برقراري توازن ميان سه حوزه دانش ،نگرش ومهارتها را مد نظر قرار دهيم.يونسکو1999